Sök på sidan

 
 
 
 
search icon
KIP Kokkola Industrial Park

Alueen yrityselämä

Kokkola-Pietarsaaren alue on yksi Suomen merkittävimpiä vienti-teollisuuden keskittymiä. Noin 70 % KOK-lentoaseman matkustajista on liikematkustajia, mikä on korkea osuus. Lentoaseman vaikutusalueen väestö on noin 130 000.

Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman vaikutusalueella on monipuolista yritystoimintaa. Alueella on lukuisia yrityksiä, joiden tuotannosta viennin osuus on yli 90 %. Useat yritykset ovat ilmoittaneet tavoittelevansa viennin kasvua, ja Pohjanmaan kauppakamarin Business Panelin vastaajista 70 % on kertonut vuoden 2018 viennin kasvaneen edelliseen vuoteen verrattuna.

Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia
KOSEK Kokkolaseudun Kehitys Oy

Tärkeimmät teollisuuden toimialat

Kokkolan seudulla tärkeitä teollisuuden toimialoja tovat kemianteollisuus, metalliteollisuus, elintarviketeollisuus ja metsätuoteteollisuus. Kokkolan seudulla panostetaan myös elinkeinoelämää palvelevaan tutkimus-, kehitys-ja innovaatiotoimintaan (TKI) sekä pyritään nostamaan tuotannon jalostusastetta. Alueen yritysverkostoja kasvatetaan klustereiksi.

Pietarsaaren seudulla tärkeitä teollisuuden toimialoja ovat metsäteollisuus, metalliteollisuus, elintarviketeollisuus ja veneiden valmistus.

Suurteollisuusalueet

KIP Kokkola Industrial Park

Kokkola Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan merkittävin epäorgaanisen kemian klusteri. Alueelle on sijoittunut isoja kemian -ja metalliteollisuuden yrityksiä, kuten Boliden Kokkola, Freeport Cobalt, Yara Suomi, Cabb, Tetra Chemicals Europe, Woikoski ja Neste. Näiden lisäksi alueelle on sijoittunut noin 60 palveluyritystä.Työpaikkoja alueella on yli 2250 ja yritysten liikevaihto on lähes 1,7 mrd. €, josta vientiä on 1,5 mrd. €. Alueella on suunnitteilla 600 miljoonan euron investoinnit. Kokkolan satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama ja Suomen suurin transitosatama.

Pietarsaaressa on Alholmen Industrial Park, jossa toimii 9 teollisuusyritystä ja yli 50 palveluyritystä. Lisäksi alueelle on sijoittunut Pietarsaaren satama ja satamaoperaattori Euroports. Teollisuusyrityksiä alueella ovat UPM:n sellutehdas ja saha, pakkausmateriaaleja valmistavat Walki ja Billerud Korsnäs, energiayhtiö Alholmens Kraft, teollisuusmuovien valmistaja NCE, metalliputkien valmistaja OSTP sekä venevalmistajat Baltic Yachts ja Nautor’s Swan. Alueella on yli 1900 työpaikkaa. Alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 1,1 mrd. €, josta vientiä noin 900 milj. €.

AIP Alholmen Industrial Park

Alueen teollisuuden tärkeimmät vientialueet ovat Ruotsi ja muut Pohjoismaat sekä Eurooppa. Osalla alueen yrityksistä vienti on globaalia.

Lähde: Pohjanmaan kauppakamarin teettämä "Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman merkitys elinkeinoelämälle" -selvitys, 2018

liikevaihto_2016.png

Lue lisää:

Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia
KOSEK - Kokkolanseudun Kehitys Oy
Pohjanmaan Kauppakamari