Sök på sidan

 
 
 
 
search icon
AIP Alholmen Industrial Park

Regionens företagsliv

Karleby- och Jakobstadregionerna har en betydande koncentration av exportföretag. Ca 70 % av resenärerna på KOK-airport är företagsresenärer, vilket är en hög andel. På flygplatsens upptagningsområde bor ca 130 000 invånare.

På Karleby-Jakobstads flygplats upptagningsområde präglas av mycket mångsidig företagsverksamhet. Här verkar ett stort antal företag, av vars produktion 90 % utgörs av export. Flera företag strävar efter ökad export, och av de svarande i Österbottens Handelskammares Business Panel säger 70 % att exporten ökade under 2018 jämfört med fjolåret.

De viktigaste industribranscherna

I Karlebyregionen är de viktigaste industribranscherna kemisk industri, metallindustri, livsmedelsindustri och skogsindustri. I Karlebyregionen satsar man även på forskning, utveckling och innovation (TKI) för näringslivet samt strävar efter att höja produktionens förädlingsgrad. Regionens företagsnätverk byggs upp till kluster.

I Jakobstadsregionen är de viktigaste industriella branscherna skogsindustri, metallindustri, livsmedelsindustri samt båttillverkning.

Storindustriområden

KIP Kokkola Industrial Park

Kokkola Industrial Park (KIP) är Norra Europas mest betydande kluster för ickeorganisk kemi. Stora företag inom kemisk och metallindustri har investerat på området, däribland Boliden Kokkola, Freeport Cobalt, Yara Suomi, Cabb, Tetra Chemicals Europe, Woikoski och Neste. Förutom dessa är ca 60 serviceföretag placerade på området. Området erbjuder över 2250 arbetsplatser och företagens omsättning är närmare 1,7 mrd. €, varav exporten utgör 1,5 mrd. €. På området planeras investeringar för 600 miljoner euro. Karleby hamn är Finlands tredje största allmänna hamn och den största transithamnen i FInland.

Alholmen Industrial Park ligger i Jakobstad, med 9 industriföretag och över 50 serviceföretag på området. Därtill finns Jakobstads hamn och hamnoperatören Euroports på området. Industriföretag på området är UPM:s cellulosafabrik och såg, Walki och Billerud Korsnäs som tillverkar förpackningsmaterial, energiföretaget Alholmens Kraft, industriplasttillverkaren NCE, metallrörstillverkaren OSTP samt båttillverkarna Baltic Yachts och Nautor's Swan. Området erbjuder över 1900 arbetsplatser. Gemensam omsättning för områdets företag är 1,1 mrd. €, varav exporten utgör 900 milj. €.

AIP Alholmen Industrial Park

De viktigaste exportländerna för områdets industri är Sverige och de övriga nordiska länderna samt Europa. För endel av företagen är exporten global.

Källa: Utredningen om betydelsen av Karleby-Jakobstads flygplats för näringslivet, beställd av Österbottens Handelskammare (2018).

Läs mer:

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
KOSEK - Karlebynejdens Utveckling Ab
Österbottens Handelskammare