Sök på sidan

 
 
 
 
search icon

Merenkurkun alueen sähkölentohankkeelle EU-rahoitus

Merenkurkun alueen toimijat ovat saaneet rahoituksen sähkölentojen mittavaan kehittämishankkeeseen nimeltään FAIR, Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation. Rahoitus on myönnetty Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman kautta.

Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli osallistuu hankkeeseen rahoittajana.

Hankkeen tavoitteena on luoda synergiaa muiden sähkölentohankkeiden kanssa ja tällä tavoin yhdessä kartuttaa tietämystä sähkölentojen mahdollisuuksista sekä myös nopeuttaa alueellisten sähkölentojen käyttöönottoa ja käynnistää niihin liittyviä valtionrajat ylittäviä innovaatioprosesseja.

Hanke sisältää kolme erilaista toimintakokonaisuutta;
- Ensimmäiseksi toteutetaan markkina-analyysi ja kuvaus alueellisista vaikutuksista.
- Toiseksi kootaan suuntaviivat toimenpiteistä, jotka alueella on toteutettava sähkölentojen varhaisen käyttöönoton tukemiseksi. Tähän sisältyy myös ehdotukset erilaisista rahoitusmalleista.
- Lopuksi innovaatioprosessissa kehitetään uusia palveluja, tuotteita ja liiketoimintamalleja, joiden tavoitteena on sähkölentoteknologian arvon lisääminen julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lue lisää:

Lue Merenkurkun neuvoston lehdistötiedote hankkesta tästä!
Intrerreg-BA-ENG-RGB.jpg