Sök på sidan

 
 
 
 
search icon

Kvarkenregionens elflygsprojekt FAIR får EU-finansiering

Kvarkenregionens aktörer har beviljats finansiering för ett stort utvecklingsprojekt gällande elflyg – FAIR, Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation. Finansieringen har beviljats av Interreg Botnia-Atlantica - programmet.

FAB Kronoby flyghangar deltar som medfinansiär i projektet.

Målsättningen att skapa synergier med andra elflygsprojekt för att tillsammans öka kunskapen om elflygets möjligheter, men också att snabba på implementeringen av regionala elflyg och initiera gränsöverskridande innovationsprocesser i relation till detta.

Projektet omfattar tre olika arbetspaket;
- I det första ska utgöra en marknadsanalys och en beskrivning av de regionala effekterna.

- I det andra ska riktlinjer dras upp för de åtgärder som behöver genomföras för att en tidig implementering av elflyg ska bli möjlig i regionen. Här ska även olika finansieringsmodeller tas fram.

- I det tredje ska nya tjänster, produkter och affärsmodeller utvecklas i en innovationsprocess för att skapa mervärde av den nya teknologin både inom den privata och den offentliga sektorn.

Läs mer:

Läs Kvarkenrådets pressmeddelande här!
Intrerreg-BA-ENG-RGB.jpg