Sök på sidan

 
 
 
 
search icon

Flygtrafiken från landskapsflygplatserna startar på nytt i november

Uppdatering: Den inhemska flygtrafiken vid landskapsflygplatserna har varit avstannad på grund av coronaepidemin, men startar i november för vintersäsongen (ti 3.11). Arbetsgruppen som tillsattes av kommunikationsministeriet föreslår i sin tur, att staten köper flygtrafik fram till slutet av 2021.

Med tanke på flygförbindelserna från Karleby och Jakobstad är Finnairs meddelande om inledandet av flygtrafiken på nytt en positiv signal, konstaterar Karleby stadsdirektör Stina Mattila.

”Flygtrafiken har en stor betydelse för livskraften och näringslivet i Mellersta Österbottens område. Vi är mycket nöjda över beslutet. Samarbetet med kommunikationsministeriet och Finnair har gett resultat. Jag är speciellt glad över att kommunikationsminister Timo Harakka, justitieminister Anna-Maja Henriksson och näringsminister Mika Lintilä har förstått vilken betydelse flygtrafiken har för Karlebyregionens export och näringsliv. ”

Köptrafik på förslag

Finnair meddelade 17 september att flygförbindelser kör igång från slutet av oktober vid flygplatserna i Karleby, Joensuu, Kajana, Jyväskylä och Kemi och fortsätter hela vintersäsongen. En arbetsgrupp som tillsattes av kommunikationsministeriet lägger fram att staten köper flygtrafik fram till slutet av 2021. Syftet med understödet är att främja regionernas sysselsättning och exportindustrins återhämtning samt att trygga tillräcklig regional tillgänglighet. Understödet är en tillfällig lösning som ger tid att utveckla nya modeller som bygger på marknadsvillkor efter den akuta krissituationen.

Jakobstads stadsdirektör Anne Ekstrand anser att den tillfälliga lösningen är nödvändig med tanke på tillgängligheten.

”Det är mycket viktigt att flygförbindelserna från Karleby-Jakobstad flygplats beaktas när mål och principer för den riksomfattande trafiksystemplanen undersöks. Flygtrafiken är en viktig konkurrensfaktor för det exportdrivna näringslivet i vår region.”

Flygtrafikarbetsgruppens sammansättning

Som ordförande för arbetsgruppen som bedömer regionernas flygtrafik fungerar statssekreterare Pilvi Torsti och som vice ordförande avdelningschef Olli-Pekka Rantala. Arbetsgruppens mandattid går ut 30.9.2020.

Medlemmar i arbetsgruppen är Sami Laakkonen, kontaktchef vid Norra Karelens landskapsförbund, Ari Hiltunen, verkställande direktör för Mellersta Finlands handelskammare, Risto Hämäläinen, livskraftsdirektör vid Kajana stad, Sari Moisanen, regionchef för Havslappland, och Jonne Sandberg, utvecklingsdirektör vid Karleby stad.

Texten är ett sammandrag av Karleby stads pressmeddelande 17.9.2020.