Sök på sidan

 
 
 
 
search icon

Näringslivet har ett stort behov av flygförbindelser från Karleby-Jakobstad

Företagen inom Karleby-Jakobstads flygplats influensområde har ett skriande behov av flygförbindelser när samhället öppnas igen efter coronapandemin. En enkät i slutet av maj visar att det är viktigt för många företag i det exportbetonade området att kunna resa ut redan i augusti.

Enkäten gjordes av Kronoby Flyghangar Fastighets Ab som ägs av fem städer och kommuner och som utvecklar flygtrafiken till Karleby-Jakobstads flygplats. Man samarbetade därtill med Österbottens handelskammare, KOSEK, Concordia, Kase, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät och Visit Kalajoki. På tre dagar inlämnades över 600 svar.

– I regionen finns en mycket stark exportindustri, så svaren var delvis väntade. Det överraskade oss ändå hur stort behovet av flygförbindelser är redan i augusti. Redan de företag som besvarade enkäten behöver cirka 1 600 flygresor i augusti och ungefär lika många i september, berättar flyghangarbolagets vd Sigge Forsman.

Enligt honom kommer flygtrafiken från Karleby-Jakobstads flygplats att återhämta sig mycket snabbt efter coronapandemin. Till exempel i oktober kommer antalet enskilda resor enligt svaren redan att vara omkring hälften av antalet resor i oktober i fjol.

Svararna ombads dessutom ange bland annat de bästa tidtabellsalternativen för sina företag.
– Sammanfattningsvis kan man konstatera att företagen vill resa ut till kunderna på morgonen och hem igen på kvällen, konstaterar Forsman.

”Finnair bör ta ställning till flygningarna omedelbart”

Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg är också styrelseordförande för Kronoby Flyghangar Fastighets Ab. Han poängterar att enkäten visar att resebehovet inom regionens näringsliv kommer att realiseras direkt när coronabegränsningarna tillåter. Han betonar att enkäten handlade uttryckligen om företagens behov av flygresor. Utöver det används Karleby-Jakobstads flygplats till exempel av underhållsarbetare inom industrin och av fritidsresenärer.

Finnair har meddelat att bolaget inte flyger från Karleby-Jakobstads flygplats i sommar. Vintersäsongens flygtrafik från Karleby-Jakobstad kommer bolaget att besluta om i augusti.

– Näringslivets behov av snabba förbindelser är bevisligen så stort att det är mycket viktigt att Finnair omedelbart tar ställning till om flygningarna fortsätter från och med augusti, betonar Sandberg.

Han påminner också om att flygtrafiken är viktig för persontrafiken till regionen, då avståndet till huvudstadsregionen är över 400 kilometer. Brister i detta avseende kan äventyra utvecklingen av arbetsplatserna i regionen.

De företag som besvarade enkäten gav också kritik till Finnair för bolagets agerande kring flygförbindelserna från Karleby-Jakobstads flygplats.

– Finnair har dragit in flera flygturer och helt klart medvetet försämrat tidtabellen från Karleby-Jakobstad till Helsingfors. Trots det har de flygningar som jag har använt varit nästan slutsålda varje gång. Det råder alltså ingen brist på resenärer, utan på flygningar, skriver en svarare. Också Finnairs höga biljettpriser kritiserades i kommentarerna.