Sök på sidan

 
 
 
 
search icon

Nya flygrutter i Kvarkenregionen

Kvarkenregionen gör sig redo för elflyg. I augusti startar de reguljära och direkta flyglinjerna mellan Karleby-Jakobstad, Skellefteå och Umeå, med sikte på att i framtiden trafikera rutterna med elflyg.

Under våren har arbetet varit intensivt inom FAIR-elflygsprojektet och speciellt mellan Skellefteå flygplats (SFT) och Karleby-Jakobstad flygplats (KOK) för att etablera en ny reguljär flyglinje.

Torsdag 9.6.2022 bjöd aktörerna på båda flygplatserna in media till två pressträffar för att berätta om det nya samarbetet och tidtabellerna för de reguljära, direkta flyglinjerna mellan Karleby-Jakobstad, Skellefteå och Umeå.

Jonair_Beechcraft.jpg

Flyg till Skellefteå och Umeå

Linjerna trafikeras av flygbolaget Jonair från och med 15.8.2022 med två rutter per vecka, på måndagar och tisdagar. Rutterna kommer inledningsvis att flygas med ett plan som tar nitton passagerare.

Skellefteå-Umeå tidtabell 2022

Från Umeå är det även möjligt att fortsätta resan med Jonair till Östersund, och SAS har rutter från Skellefteå till Stockholm.

Möjligt att klimatreducera resan

– Med denna åtgärd tar vi ett konkret steg i syfte att förbereda regionen för elflyg. I början kommer vi erbjuda fossilfritt bränsle för de som vill klimatreducera sin resa. Från och med 2024 räknar man med att kunna gå helt över till biobränsle. Några år därefter hoppas vi kunna börja trafikera rutten med elflyg. Att på detta sätt förbereda regionen för elflyg är en av de åtgärder som elflygsprojektet FAIR förespråkar, berättar Robert Lindberg, verkställande direktör, Skellefteå flygplats.

Kortare resor ger lägre utsläpp

Elflygsprojektet FAIR har gjort omfattande utredningar inom området. En sak som står ut är att man måste bygga upp efterfrågan under en längre tid för att få bärighet för en flyglinje. En färdigt inarbetad linje ses som en av de viktiga förberedelserna innan de eldrivna flygen är på marknaden. De eldrivna flygen för regionala rutter kommer finnas på marknaden inom 5 år.

Projektet har flera stora, drivande fördelar. Dels samhällsnyttan i att knyta ihop Kvarkenregionen, dels den gröna omställningen i syfte att minska koldioxidutsläppen och världens beroende av fossila drivmedel. Vinsten i restid är betydande, och det geopolitiska läget i världen har gjort ambitionen ännu mer akut.

Restider KOK-SFT

Nya sätt att resa - de regionala flygplatserna blir viktigare

De regionala flygplatserna är viktiga i förverkligandet, säger Stig-Göran Forsman, verkställande direktör, FAB Kronoby Flyghangar.
– Utan regionala flygplatser är det omöjligt att förbättra tillgängligheten. Att avveckla mindre flygplatser idag vore kontraproduktivt med tanke på hur elflygen kan revolutionera flygandet och skapa nya flygmönster. Elflygen erbjuder möjlighet till stor samhällsnytta i form av kortare restid och minskade koldioxidutsläpp.