Sök på sidan

 
 
 
 
search icon

Seminarium: Hur tryggar vi fortsatta flygförbindelser?

Onsdagen den 29.5 ordnade FAB Kronoby Flyghangar ett seminarium kring tillgängligheten och fortsatt flygtrafik till regionen. Ett 40-tal gäster från näringslivet, offentlig förvaltning och politiken hade samlats för att höra talturer och paneldiskussion kring flygtrafikens och resandets framtid.

Karlebys stadsdirektör, Stina Mattila, höll öppningsanförandet. Hon konstaterade att hangarbolagets ägarkommuner har det gemensamt, att näringslivet präglas av internationell storindustri.
– Man säljer inget av att sitta på tåget eller via teams. Personliga kontakter är det som gäller idag och i framtiden. Till det behöver vi fungerande flygförbindelser till Europa och världen.

(Klicka på bilderna för att se större version)

1. Stina Mattila2. Stina Mattila3. Riku Huhta4. Riku Huhta5. Johanna Danielsson6. Johanna Danielsson

Johanna Danielsson, Kairos Future, pratade kring vad som kännetecknar en framstående region i framtiden. När jobben var det som tidigare var främsta dragplåstret, värdesätter allt fler en trygg, funktionell och hemtrevlig bomiljö, eftersom arbete i många fall kan göras på distans.
Både när det gäller resande och vår livsstil över lag konstaterade Danielsson att vi måste räkna med att det som är “business as usual” idag inte kommer att anses hållbart i framtiden. Men lyckas man identifiera vad vi framöver kommer att uppfatta som normalt finns det goda möjligheter att investera framgångsrikt.
(Klicka på länken nedan för att öppna Danielssons presentation som pdf)

Kairos Future, presentation in English [2.9 MB]

Riku Huhta på Destia konstaterade att vi inte har råd att göra vårt resande långsammare. Finlands geografiska läge är en konkurrensnackdel, eftersom vi måste färdas avsevärt längre sträckor för att ta oss till kontinenten. Snabbheten är flygtrafikens verkliga fördel. När takten på marknaden ökar kan inte resandet, som är en del av företagsverksamheten, bli långsammare. Flygtrafik gör det möjligt med internationell handel.
Man kan fråga sig varför flygplatsernas lönsamhet bedöms på ett helt annat sätt i förhållande till övriga infrastruktur. T.ex pratar ingen om vad riksvägen kostar eller hur mycket förlust den gör. Detta borde tas upp till diskussion rent allmänt.
Huhta talade även om de mångsidiga nyttor som fossilfria flyg kan föra med sig, bland annat för att göra resorna mer effektiva och undvika onödiga mil i luften. Finns det t.ex. möjlighet att utveckla näringslivets samarbetet norrut i framtiden, och skapa ett “New North”?

Riku Huhta, esitys suomeksi [1.4 MB]

07. Henrik Littorin08. Henrik Littorin09. Kimmo Mäki10. Kimmo Mäki

Henrik Littorin är konsult för fossilfritt flygande och leder Elis-programmet i Skellefteå. Programmet vill utveckla en nordisk testningsmiljö för fossilfria flygprototyper – hur fungerar t.ex. drönare, hydrogenplan och hybridplan i hård vind eller kallt klimat? Hur ser fungerande lösningar för kraftöverföring ut?
Littorin konstaterade att det behövs nationell, regional och lokal finansiering för att de fossilfria alternativen ska kunna etablera sig. Den modell han ser som mest trolig för kommersiell trafik är hybridplan med plats för 20–50 passagerare och 200 km räckvidd.
Arbetet med att utveckla prototyperna för testning är på god väg, och för att vi ska vara redo när tekniken är certifierad måste vi börja utveckla infrastrukturen på flygplatserna redan nu. Speciellt flygplatserna Karleby-Jakobstad och Skellefteå kan få stor nytta när det väl finns certifierade, tvåmotoriga plan för fossilfritt flygande.
(Klicka på länken nedan för att öppna Littorins presentation som pdf)

Henrik Littorin, presentation in English [1.9 MB]

Kimmo Mäki, VD på Finavia, poängterade att Finavias roll är att utveckla tillgängligheten på alla landets flygplatser, men att det kan komma att behövas regionalt samarbete för finansieringen i framtiden.
Det geopolitiska läget har inverkat starkt på flygandet, och Finlands konkurrenskraft främst inom logistiken har lidit kraftigt av flygförbudet över Ryssland. Trots att tillgängligheten är så viktig för näringslivet idag har flygandet sjunkit stadigt under hela 2000-talet, säger Mäki. Det här är det nya normala, och vi måste se framåt, utveckla nya verksamhetsmodeller som fungerar i den nya världen. Men för att det ska vara möjligt vore det bäst med ett mer långsiktigt perspektiv på både beslutsfattandet och finansieringsmodellen för de mindre flygplatserna.
(Klicka på länken nedan för att öppna Mäkis presentation som pdf)

Kimmo Mäki, Finavia, esitys suomeksi [2.4 MB]
11. Seminaari - Seminariet12. Seminaari - Seminariet13. Seminaari - Seminariet

Paneldiskussion

Paneldiskussionen modererades av Nora Birkman Neunstedt, kundansvarig i Karleby stads etableringsteam.

Panelen - Paneeli 29.5.2025

Janne Ylinen företrädde både Kokkolan Halpa-Halli och Mellersta Österbottens handelskammare. Han poängterade att morgonflygen är otroligt viktiga för regionens företag, eftersom vi behöver komma ut till Europa till kunder och samarbetsparter. Här gör handelskamrarna mycket arbete för att lobba och utreda vilken inverkan flygtrafiken har på regional nivå.

Kimmo Kalliokoski på Karleby Resebyrå fick frågan om han ser någon förändring i affärsresandet efter coronapandemin. Det mest märkbara är att flygbolagen reagerar snabbare på om flygen inte ser ut att få tillräckligt med passagerare. Det sker mycket tidtabelljusteringar och det har blivit svårare att administrera förändringarna.
Det viktiga för affärsresandet är att man kan ta sig ända utomlands på en och samma biljett och att tidtabellerna möjliggör smidigt byte i Helsingfors.

Benny Brännbacka från Nautor förde fram hur viktigt det är att få ut personalen i världen och ge kunderna möjlighet att på rimlig tid resa från Europa till varvet.
– Vi säljer våra båtar på att kunderna kommer hit och ser produkterna, konstaterade han.
Han lyfte även fram att man från näringslivets sida kan bli bättre på att prognostisera sina resebehov och kommunicera dem till researrangörerna, för att på så vis bidra till att skapa bättre framförhållning.

Malin Brännkärr, kommundirektör i Kronoby, poängterade att det viktigaste för kommunerna är att flygen motsvarar företagens behov. Det är inget alternativ att starta med bilen från Karleby mitt i natten för att ta sig till flygplatsen i Vasa. Det behövs en regional flygplats på nära håll. Från kommunens synpunkt är ändå Finavia, Finnair, staten och näringslivet i nyckelposition för att utveckling ska ske.

Riku Huhta, Destia, fick frågan om det kan vara så att vi har för många flygfält i landet, med tanke på den ekonomiska situationen och utvecklingsbehoven. Han vände på resonemanget och ställde istället frågan; finns en region över huvudtaget på kartan ifall den saknar flygplats? Han poängterade också vikten av att effektivt marknadsföra flygtrafiken, även här kan olika aktörer samarbeta.

14. Benny Brännbacka15. Kimmo Kalliokoski16. Riku Huhta17. Teea Pietilä18. Malin Brännkärr19. Janne Ylinen

Teea Pietilä på Visit Kokkola poängterade vikten av kontinuitet i flygförbindelserna. De turistpaket och resor som säljs idag förverkligas om några år.
– Vi måste veta att de resor vi säljer också existerar när de väl ska förverkligas. Vi behöver också se på all annan infrastruktur – har vi tillräckligt med lokaltrafik, hyrbilar och hotell för att betjäna turisterna? Mer intresse för regionen skapar vi om vi är tillräckligt stora. Marknadsföring är dyrt, men om vi samarbetar kring en tillräckligt stor gemensam rubrik kan vi skapa resultat.

Kimmo Mäki, Finavia, ombads ge sin syn på hur flygplatsen Karleby-Jakobstad kunde utvecklas. Det han såg som främsta uppgiften är att utveckla efterfrågan i olika sektorer – inrikesflyg, utrikestrafik, turismen, affärsresande… Man behöver sträva efter att skapa en positiv spiral där efterfrågan föder bättre service.
Han poängterade också vikten av samarbete.
– I Finland konkurrerar vi ofta med varandra, men resandet och turismen behöver lyftas i hela landet. När regionen lyckas arbeta tillsammans är Finavia alltid villig att delta i samarbetet.

Kommundirektör Malin Brännkärr konstaterade i sitt avslutande sammandrag att nu har vi levt en månad i den nya tiden med endast direktflyg till Helsingfors. Vi har två år på oss att visa att flyget verkligen behövs, efter det ska det fungera på kommersiell grund. Vi behöver alla hjälpa till för att se till att passagerarsiffrorna stiger, och vi behöver tillsammans fundera på hur vi kan trygga en långsiktig lösning för flyget.